Kontakt
Producent wyrobów garmażeryjnych
Zbigniew Papiernik
Zakład produkcyjny nr 1
ul. Do Huty 33
33-100 Tarnów

tel. +48 14 625 98 01
fax. +48 14 621 47 42
kom. +48 604 277 275

e-mail: biuro@papitar.pl
http://www.papitar.pl

Zbigniew Papiernik
ul. Do Huty 33
33-100 Tarnów
kom. +48 604 277 275